De inspiratiegids ‘Verspil geen pil‘ is een interactieve gids voor alle betrokkenen in de medicatieketen, van geneesmiddelen producent tot
patiënt. De focus ligt op duurzaamheid dat naast veiligheid, effectiviteit, betaalbaarheid, leveringszekerheid en gebruiksvriendelijkheid van  geneesmiddelen ook aandacht vraagt in de farmacie.

De aanpak van verspilling richt zicht op vijf thema’s:

  • Bewustwording: sta stil bij iedere pil. Verantwoord en bewuster omgaan met geneesmiddelen volgens het principe refuse-reduce-reuse-recycle.
  • Voorraadbeheer: alle geneesmiddelen zijn waardevol.Een sterke, slim ingerichte en goed communicerende distributieketen waarbij voorraadvorming en onnodige geneesmiddelentekorten worden voorkomen.
  • Gepast voorschrijven: van behandeling naar welzijn. Meer aandacht voor preventie en welzijn van de patiënt en goed gebruik van geneesmiddelen.
  • Gepast ter hand stellen: de juiste pil op de juiste plek in de juiste hoeveelheid. Maatwerk bij verschillende type behandelingen en
    geneesmiddelengroepen en op maat ter hand stellen.
  • Inzamelen en monitoren: terug naar de bron. Circulair werken en het tegengaan van medicijnresten in het water.

De inspiratiegids is ontwikkeld door de Coalitie Duurzame Farmacie, een samenwerkingsverband tussen de Vereniging Innovatieve GeneesmiddelenBOGINNepropharm en KNMP. Partners for innovation heeft meegewerkt aan de samenstelling van deze gids.

Download hier de inspiratiegids ‘Verspil geen pil’.

Deze inspiratiegids is een vervolg op de inspiratiegids Duurzame Farmacieketen uit 2020, waarin de uitdagingen en aansprekende duurzame voorbeelden uit de keten zijn opgenomen.

Neem voor meer informatie contact op met Brigit van Soest of Siem Haffmans.


Meer weten? Beluister hier de podcast van De Groene Zorg Podcast: Verspil geen pil, met Brigit van Soest en Evelyn Brakema.