Overal in ons land richten huisartsen green teams of groene commissies op om verduurzaming van de huisartsenpraktijken en huisartsenposten te ondersteunen en versnellen. Als je zelf een green team wilt oprichten of dat wellicht al gedaan hebt kan het enorm helpend zijn om te weten welke andere teams zijn en wat hun aanpak is. Zo kun je van elkaar leren en steun van elkaar krijgen. Dan is het gemakkelijker om je initiatief te realiseren en professionaliseren. Hieronder staan een aantal teams die aan de slag zijn gegaan met duurzaamheid in de huisartsenzorg. Heb je zelf een green team opgestart of wil je dat graag, stuur dan een bericht naar jneffke@degroenehuisarts.nl. Wij kunnen je in contact brengen met de andere green teams en eventueel je initiatief toevoegen op deze website.

Groene commissies

Werkgroep Duurzaam bij de HUS (Huisartsen Utrecht Stad)
Met financiering van Zilveren Kruis onder O&I is de werkgroep duurzaamheid gestart in 2022 met als doel Utrechtse praktijken te ontzorgen op het gebied van verduurzamen. In overeenstemming met Zilveren Kruis is gestart met een pilotproject waar 15 praktijken aan deelnemen. Drie onderwerpen worden dit jaar opgezet:

  • Afvalstromen verbeteren. Hiervoor is een toolkit ontwikkeld
  • Medicijnverspilling tegengaan. Hiervoor wordt samenwerking met apothekers gezocht en een toolkit ontwikkeld.
  • Een Hitteplan wordt uitgerold voor een selectie van de meest kwetsbare patiënten in tijden van hitte. Hiervoor wordt een stappenplan gevolgd. Hier kun je toolkits en informatie vinden.

Green Team Het Gooi
Met financiering van Zilveren Kruis onder O&I is een werkgroep duurzaamheid gestart in 2022 door Huisartsen Regio Organisatie RHOGO met als doel huisartsen uit het Gooi te ontzorgen op het gebied van verduurzaming. Het 1ste jaar deden er 37 praktijken in de regio mee aan het verduurzamingsproject. Het 2de jaar staat de teller op 40 praktijken. Alle praktijken vullen de milieubarometer van Stimular in, waardoor op deze manier de CO2 uitstoot per praktijk wordt berekend. Daarna doet elke praktijk jaarlijks minimaal 1 project om de CO2 uitstoot te verminderen. Elke praktijk pakt die zaken aan waar de meeste CO2 te besparen is. De berekende CO2 uitstoot wordt daarnaast jaarlijks gecompenseerd door bomen aan te planten via Trees for All. Zo zorgen de deelnemende praktijken voor een CO2 neutrale bedrijfsvoering.

Meer weten?Green Team Deventer Huisartsen
In samenwerking met Huisartsen Coöperatie Deventer en Omstreken (HCDO) werkt Green Team Deventer Huisartsen aan verduurzaming van de huisartsenzorg in de regio. De samenwerking is in het najaar van 2022 van start gegaan met als eerste doel het verminderen van vervuiling (CO2 én afvalproducten) door medicatie.Regio Noordwest Utrecht
‘We are in a climate emergency. And you were born at just the right moment to help change everything.’ – Eric Holthaus (journalist en klimaatwetenschapper)

Omdat de zorgsector in Nederland met een uitstoot van 7% van de CO2 een grote vervuiler is, vinden we bij RegiozorgNU dat we een verantwoordelijkheid hebben om bij te dragen aan het beperken van deze vervuiling. Met NUGroen willen we het voor praktijken makkelijker en leuker maken om groene stappen te zetten. Praktijken die zich hebben aangemeld krijgen een vergoeding om het komende jaar drie concrete verbeterpunten te implementeren. Zij kiezen drie verbeterpunten aan de hand van de resultaten van de quickscan ‘Duurzame Huisartspraktijk’.

Alle praktijken in de regio krijgen ter inspiratie informatie en concrete tips over hoe je je praktijk kunt verduurzamen. Voor ieder is een kalender beschikbaar met tips en eenvoudige stappen. Deze hebben we ontwikkeld in samenwerking met het team van 52wekenduurzaam. Elk nieuw seizoen start met een ludiek, enthousiasmerend filmpje vanuit een huisartsenpraktijk om hun duurzame acties in beeld te brengen. Tot slot kun je elke maand met je praktijk meedoen met de kalenderchallenge en een mooie prijs winnen.

Op de huisartsenpost is een ‘Green Team’ gestart die zich daar bezighouden met stappen in verduurzaming.Zorggroepen Eindhoven
Ontwikkelen van verbeterplannen duurzame zorg