Jessie Neffke

Vanuit  passie voor het huisartsenvak  en passie voor onze planeet heb ik in 2019 met een groep  bevlogen huisartsen de werkgroep de Groene Huisarts opgericht. Mijn doel is het ontzorgen van de Nederlandse huisartsen in het verduurzamen van hun werk en hun werkplek. Daarvoor zoek ik verbinding met iedereen die bezig is met duurzame huisartsenzorg of ermee aan de slag wil gaan. Kennis en ervaringen delen is belangrijk om duurzame huisartsenzorg makkelijker en leuker te maken. Iedereen het wiel opnieuw laten uitvinden is zonde van ieders tijd. Ik bundel kennis en namen voor duurzame huisartsenzorg en verzamel de voor huisartsen nuttige ontwikkelingen in andere zorgsectoren.  Wil je actief aan de slag  met duurzame huisartsenzorg of ben je nieuwsgierig naar mogelijkheden voor jou of bij jouw werk, mail mij dan gerust.
jneffke@degroenehuisarts.nl


Dennis Pot

Tijdens de start van mijn 0-praktijk, Huisartsenpraktijk Hilversum Oost, in 2015 wilde ik mijn praktijk graag zo duurzaam mogelijk opzetten. Als snel kwam ik erachter dat er destijds nog weinig kennis bij onze beroepsverenigingen over duurzaamheid bestond. Daarom ben ik zelf aan de slag gegaan. Zo lukte het uiteindelijk om in 2019 de 1e CO2 neutrale huisarts van Nederland te worden. Sindsdien ben ik motivational speaker over duurzaamheid in de gezondheidszorg. Mijn presentaties hebben een zeer praktische insteek en geven een overzicht hoe ik mijn praktijk CO2 neutraal heb gemaakt en hoe u mijn voorbeeld kan volgen. Inmiddels ben ik de voorzitter van het Greenteam van de Regionale Huisartsen Organisatie Gooi & Omstreken (RHOGO). Waarin ik de hele regio aan de hand wil nemen om ook te verduurzamen en CO2 neutraal te gaan werken. Heb je een vraag mail me op dpot@degroenehuisarts.nl


Elise Tromp

Als natuurliefhebber maak ik mij zorgen over de klimaatverandering en de afname van biodiversiteit. Ik gaf een tijdje voorlichting op scholen over deze onderwerpen, vanuit Greenpeace. Ik zocht naar een mogelijkheid waarbij ik mijn beroep als arts en mijn interesse voor milieu kon combineren en ben toen in 2020 met 2 collega-AIOS de werkgroep Duurzaamheid bij de LOVAH gestart. Ik vond onder andere dat er in de huisartsopleiding te weinig aandacht was voor (de gevaren van) klimaatverandering op de gezondheid. Ik was daarom ook een periode betrokken bij GREENER, een multidisciplinaire expertgroep die zich inzet om duurzaamheid in te bedden in gezondheids- en zorgopleidingen. Voor mij gaan klimaat en gezondheid samen. The Lancet concludeert immers dat de klimaatcrisis de grootste bedreiging is van de volksgezondheid van deze eeuw. Daarom ben ik sinds eind vorig jaar ook actief bij Groen Pensioen waar wij (zorg)pensioenfondsen proberen te bewegen om te stoppen met het investeren van ons geld in de fossiele (ziekmakende) industrie en alleen duurzaam te beleggen.


Luuk Vermei

Tijdens mijn studie ben ik me gaan verdiepen in de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Zelfs toen (rond 2014) waren er al bergen bewijs dat we op totaal het verkeerde spoor zitten; de aarde is nu al meer dan 1,5 graad boven land opgewarmd, de oceanen verzuren waardoor prachtige natuur (koraalriffen etc) verdwijnt. Er dreigt een berg problemen zoals massamigratie door droogte/slechte oogst, opkomst van vectorziektes (dengue, eiken-/dennenprocessierupsen) in Europa, overstromingen door zeespiegelstijging en ga zo maar door. En dat alles door een internationale verslaving van met name de rijke wereldburgers aan koolstof. Vanuit de filosofie; verbeter de wereld, begin bij jezelf, ben ik gestart met een wijkinitiatief om buurtbewoners te bewegen hun huis te isoleren, zat ik in het Lovah Duurzaamheid bestuur om het geneeskundeonderwijs duurzamer te maken en nu sinds ik huisarts ben zit ik in het bestuur van de Groene Huisarts om de huisartsenzorg te verduurzamen. Mijn interesse ligt met name in het verduurzamen van de panden.


Margarita Vossen

Na de overstromingen in Zuid-Limburg in de zomer van 2021 besefte ik me dat ik in mijn persoonlijk leven veel bezig was met mijn ecologische voetafdruk, maar dat ik hier als (destijds) huisarts in opleiding niets mee deed. Ik ben me gaan verdiepen in de impact van de zorgsector op het klimaat en sloot mij aan bij LOVAH Duurzaamheid en na mijn afstuderen als huisarts bij De Groene Huisarts. Daarnaast heb ik het NHG en de LOVAH ertoe bewogen om te kiezen voor een vegetarische catering tijdens hun congressen: een makkelijke stap met een grote impact. Ik geef, o.a. als ambassadeur van de Groene Zorg Alliantie, presentaties en workshops over verduurzaming van de zorg (m.n. in de eerste lijn). Heb je vragen of interesse om samen te werken? Ik ben te bereiken op mvossen@degroenehuisarts.nl en te volgen op LinkedIn.


Ries van Wijngaarden

Toen ik in 2018 begon aan mijn opleiding tot huisarts, was ik in mijn persoonlijke leven al geruime tijd bezig met denken over duurzaamheid en milieu. Het viel mij op dat er in de zorg, waaronder de huisartsopleiding, eigenlijk helemaal geen aandacht aan dit onderwerp besteed werd. Nadat ik via de Climate Planet tentoonstelling in aanraking kwam met Manon van Leeuwen, kwam er een balletje aan het rollen en heb ik in april 2019 het eerste symposium over Duurzaamheid georganiseerd voor Utrechtse huisartsen in opleiding. Met o.a. de gelijkgestemden die ik toen heb leren kennen is aanvankelijk de ‘Werkgroep Duurzame Huisartsenzorg’ ontstaan, wat nu is uitgegroeid tot De Groene Huisarts. Als lid van het bestuur houd ik mij vooral bezig met contact met beroepsverenigingen, de website en de visie/missie van de Groene Huisarts de komende jaren. Mijn belangrijkste drijfveer is het motiveren van mensen tot het doen van die eerste kleine stap tot verduurzaming; als die eenmaal gezet is, is de drempel daarna veel lager.


Marrit Kool

Het is onmogelijk om de klimaatcrisis níet overal in te herkennen, wanneer je je er eenmaal bewust van bent. Tegelijk blijft het moeilijk om volledig te bevatten hoe allesomvattend dit probleem is.
Waar ik dat privé al jaren deed, zet ik me nu ook als zorgprofessional in voor klimaatduurzaamheid. Wij huisartsen bereiken samen bijna alle inwoners van ons land, en patiënten hebben vertrouwen in ons: een unieke positie. Ik zie daar een prachtige kans voor onze beroepsgroep om het goede voorbeeld te geven en mensen te informeren en te inspireren.
Ik heb me in 2022 aangesloten bij De Groene Huisarts en ben een Green Team gestart in regio Deventer, waar ik als waarnemend huisarts werk. Met dit Green Team verduurzaam ik stapsgewijs de huisartsenzorg in mijn werkgebied. Mijn collega’s nodig ik uit om aan te sluiten bij de transitie naar groene gezondheidszorg: we moeten het samen doen. 
Heb je interesse in samenwerking of wil je contact leggen: je kunt me bereiken via mkool@degroenehuisarts.nl.


Sofie van Roessel

In 2018 realiseerde ik me de ernst en omvang van de klimaat-, ecologische en sociaaleconomische crisis. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en uitblijven van een eerlijke transitie, de vernieling en uitbuiting van onze planeet, massaal biodiversiteitsverlies.. “we’re on a highway to climate hell“.
Om mijn wanhoop om te zetten in actie, heb ik me aangesloten bij Extinction Rebellion (XR), waar ik nog steeds actief ben bij XR Zorgprofessionals.
Tijdens de huisartsopleiding werd de vervuilende impact van de medische sector mij steeds duidelijker, en ook de kansen die wij hebben om hier verandering in te brengen. Ik ben lid geweest van de LOVAH Werkgroep Duurzaamheid en nu van De Groene Huisarts. Daarnaast werk ik mee aan het nationale project Duurzaamheidsonderwijs voor de Huisartsopleiding. Bij deze projecten zet ik me in voor bewustzijnsvergroting en hoop ik anderen te inspireren en stimuleren tot het maken van groene rechtvaardige keuzes.
Bij vragen of interesse ben ik te bereiken via svanroessel@degroenehuisarts.nl of LinkedIn.


Muriel Tillemans

De informatie over duurzaamheid neemt de laatste jaren een enorme vlucht. Je zou kunnen verdwalen in het dichte oerwoud aan kennis. Om de planeet gezond te maken en houden, is iedere stap in de groene richting meegenomen. Maar hoe? Ik zoek naar praktische toe te passen kennis die ik deel met anderen. De nascholing die ik maakte voor DOKh is omgezet in een uitgebreide e-learning. Inmiddels probeer ik tussen de huisarts werkzaamheden door, andere scholingsmogelijkheden te ontwikkelen. Zo hoop ik dat iedere zorgprofessional enthousiast wordt van duurzaamheid als thema en niet verstrikt raakt in de mogelijke vergroeningsopties.


Claudine van Lith

Al in mijn opvoeding werd ik bewust gemaakt van de zorg voor de aarde en het welzijn van planten en dieren. Het rapport van Rome had de wereld immers wakker geschrikt? Nadat ik in 1993 afstudeerde als huisarts is er veel veranderd. Er kwamen steeds nieuwe medicijnen op de markt, het aantal spoedgevallen nam af. De maakbaarheid van het leven werd inclusief: “Daar is toch wel wat aan te doen” en “Je hoeft geen pijn te lijden..” namen de plaats in van “Niet klagen maar dragen” en “Die dokter ziet me aankomen..”. De klimaatveranderingen begonnen me steeds meer verdriet en stress te bezorgen. Door een lezing van Evelyn Brakema vielen mij de schellen van de ogen dat er ook in ons werk veel te doen is aan zorg voor de aarde, planten en dieren. Mijn grote solopraktijk met een mooi zelfsturend team medewerkers leende zich uitstekend voor onmiddellijke actie. Verbeterplannen werden geschreven en we gingen aan de slag. De belangrijkste winsten zijn, naast bewustwording bij iedereen van het klimaatprobleem in bredere zin: beduidend minder medicatie voorschriften, aërosolen  omzetting in poeder inhalatoren, minder papier- en handschoenen gebruik, volledig bannen van disposables, meer thuis werken. De grootste uitdaging zie ik nu in het op gang brengen van de ethische discussie: Stoppen met behandelen bij ernstig zieken en dementerende ouderen. Ook wil ik me meer toeleggen op transmurale ontwikkelingen (afstemmen met medisch specialisten enz). Ik adviseer iedereen zich te verdiepen in onze website, de Quickscan en andere literatuur. Wil je meer doen? Nodig iemand van ons uit om je te ondersteunen! Mijn speerpunten zijn Vergroening implementeren in de praktijk en Verspil geen pil. Ondertussen kun je alvast vrijblijvend supporter worden van De Groene Huisarts. Mail me op cvanlith@degroenehuisarts.nl


Diana Lucassen

Groen is de doen!
Ik haal er veel plezier uit om kennis om te zetten in daden. Hierbij wil ik graag huisartsen ontzorgen. Door het ontwikkelen van de ‘Quickscan De Groene Huisartsenpraktijk’, het geven van nascholingen en het ontwikkelen van regio beleid bij RegiozorgNU draag ik bij aan duurzaamheid in de huisartsen zorg. Als ik kan helpen met het maken van regio beleid of nascholingen: mail me dan! mlucassen@degroenehuisarts.nl


Pascale Schure

Als gedreven huisarts wil ik graag bijdragen!Zo’n 10 jaar geleden maakte mijn jongste dochter, Luca, me duidelijk hoeveel liefde ze voor deze mooie wereld heeft. Ze wilde toen ze 6 jaar was, steeds minder warm eten omdat daar een ‘dier’ in zat. Dat wilde ze echt niet meer eten, ondanks dat ze ‘vegetarisch’ niet kende. Vanaf toen kreeg ze uitsluitend vegetarisch en nam vrijwel het hele gezin hierin mee. Ook uitte ze haar zorgen voor bijvoorbeeld de ijsberen. Ze werd er heel verdrietig over hun toekomst in verband met het smelten van het ijs in hun leefgebied. Ze heeft mijn ogen geopend. Hierdoor is mijn groene hart, steeds nieuwsgieriger geworden.

Door me te gaan verdiepen in het klimaatprobleem, ben ik steeds bewuster van de ernst en omvang geworden. Hoe beter we voor onze wereld zorgen, hoe minder ziektes! Stapje voor stapje kunnen we samen een groot verschil maken! In mijn diverse rollen en als huisarts probeer ik bij te dragen. Met RegiozorgNU mag ik bij de huisartsenpraktijken en HAP in onze regio duurzaamheid in het voetlicht brengen. Tevens is dit mijn aandachtspunt als commissaris bij Dicoon en LinkedIn.


Ivy van Osch


In de afgelopen jaren ben ik me steeds meer zorgen gaan maken over klimaatverandering. Ik leerde dat de klimaatcrisis ook een gezondheidscrisis is. Als dokters proberen we mensen beter te maken, maar met ons huidige gezondheidszorgsysteem maken we de planeet en de mensen die er op leven ziek. Ik geloof dat wij als zorgverleners een belangrijke rol kunnen spelen om de impact van de gezondheidszorg te verminderen en een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor de maatschappij. Ik ben in 2023 afgestudeerd als huisarts en heb me in het laatste jaar ingezet voor verduurzaming van mijn opleidingspraktijk. Het voelde goed om mijn zorgen om te zetten in actie. Om me als waarnemend huisarts in te blijven zetten voor duurzame huisartsenzorg heb ik me aangesloten bij De Groene Huisarts. Mijn grootste eye opener is dat de meest duurzame, zorg de niet geleverde zorg is. Dit stimuleert mij om in de spreekkamer waar mogelijk terughoudend te zijn met onderzoeken en behandelingen en gezonde leefstijl te bevorderen.


Tasja de Koning
Huisarts