Snelle praktische tips

Wat onwijs goed dat je hier bent! Dat je deze website bekijkt, betekent waarschijnlijk dat je aan de slag wilt met het verduurzamen van je werk, jouw praktijk, de praktijk waarvoor je werkt of in ieder geval: jij wilt verduurzamen. Maar hoe dan? Want het begrip duurzaamheid is ontzettend breed en je kunt veel kanten op. Hopelijk kan de Groene Huisarts je op weg helpen. Zodat jij aan de slag kunt met iets waar jij in gelooft en dat bij jou past.

Stappenplan

Wat je kunt doen en hoe je het kunt doen hangt af van je rol in de organisatie waarvoor je werkt. Bepaal voor jezelf wat voor jou realistische doelen zijn. Kleine duurzame veranderingen zijn ook goede veranderingen en kunnen ervoor zorgen dat het zich als een olievlek (algenvlek?) verspreidt.

Elke verandering kost tijd en het is fijn deze zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Je kunt hiervoor de volgende stappen gebruiken:

 1. Maak helder wat je situatie is.
  Waar kun je impact hebben en waarop niet? Bijvoorbeeld: als je een pand huurt waar de verhuurder niet open staat voor het installeren van zonnepanelen heeft het geen zin hiermee aan de slag te gaan.
 2. Maak een beeld wat je zou kunnen doen en weeg de investering tegen de opbrengsten af. Hierbij kun je het impact-haalbaarheidsdiagram gebruiken. Wat is laaghangend fruit? Wat kun je op de langere termijn bereiken?
 3. Ga met duidelijke doelen en een plan van aanpak aan de slag.
  Werk volgens de Plan-Do-Check-Act cyclus zodat je de energie er op de goede manier inhoudt en door te evalueren kun je zo nodig bijstellen of op tijd stoppen met iets dat je eigenlijk vooral energie kost en weinig oplevert.
  Maak een goede planning.
  – Zoek een groep “groene collega’s om hiermee aan de slag te gaan. Samen is leuker, zorgt voor een breder draagvlak en levert meer op.
  Wie heb je nodig om je doelen te behalen?
  – Hoe motiveer je wie om met je plan mee te gaan?
 4. Maak resultaten, waar mogelijk, inzichtelijk.
 5. Kijk terug en wees trots op alle stappen, klein en groot die je maakt!

Impact-haalbaarheidsanalyse

Bij stap twee kun je gebruik maken van de impact-haalbaarheidsdiagram. Rechtsboven is het laaghangende fruit: veel impact en heel haalbaar. Linksboven zijn de belangrijke dingen die een wat langere adem nodig hebben. Onder de horizontale lijn komen de dingen die weinig opleveren en waarvoor je wellicht je energie beter niet aan kunt besteden. Alhoewel… rechtsonder komen de doelen die allicht niet veel opleveren maar die wel leuk zijn om te doen omdat ze zo haalbaar zijn. Die doelen zijn ook belangrijk en daarmee kun jij ook zeker impact hebben of de olievlek vergroten

E-boek de Groene Huisartsenpraktijk

Een goed handvat is het e-boek de Groene Huisartsenpraktijk van LHV/NHG. Dit staat boordevol tips en ideeën.

Wat kun je doen?

 • Uitstoot als startpunt en berekening voor succes.

Een mogelijk startpunt is het uitzoeken van de CO2 uitstoot van de praktijk. Een handige tool hierbij is de milieubarometer van Stichting Stimular. Deze kost €75,- per jaar.

Hiermee kun je je uitstoot en milieubelasting berekenen en een nulmeting maken. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld vervoer, hoeveelheid afval en energieverbruik. Je kunt er ook voor kiezen om bepaalde onderdelen, zoals uitstoot qua vervoer, onder de loep te nemen en de rest niet. Vervolgens kun je aan de slag om de uitstoot omlaag te krijgen, bijvoorbeeld door personeel te stimuleren op de fiets te komen. Het jaar erop kun je de milieubarometer opnieuw invullen en zien of je progressie boekt.    

 • Voorschrijfgedrag
  • Terughoudend voorschrijven: bij minder gebruik van medicijnen door gezonder leven en een gezonder klimaat, komen er minder medicijnen in het drinkwater.Milieuvriendelijkere alternatieven voorschrijven.Zelfreflectie: wat schrijf ik voor en belanden er in de praktijk nog medicijnresten in het riool? Als dat zo is, hoe kunnen we dat tegengaan?
 • Kies voor een groene bankrekening, verzekering, energieleverancier, huurcontracten etc
 • Circulair werken
  Voordat je een nieuw product aanschaft of krijgt, kijk dan eerst naar de 8 R-en van de ladder van circulariteit. Kan de aanschaf echt niet anders? Hieronder zie je welke de meest duurzame opties zijn voordat je aan een nieuwe aankoop begint. Besluit je uiteindelijk dat je toch een product nodig hebt, overweeg dan tweedehands, huren, delen of een CTC product (cradle-to-cradle)
 • Groene werkomgeving
  • Groen in je omgeving heeft een positief effect op gezondheid, pijn, stress en stemming. Een groene omgeving bevordert dan ook het geluksgevoel, de gezondheid en productiviteit van (jouw) personeel. Dit betekent dan ook potentieel minder ziekte (kosten) binnen de praktijk en vooral gemotiveerdere medewerkers.
  • Hoe groen is de werkomgeving, bv. spreekkamers, wachtkamer en backoffice?
  • Lees dit stuk voor meer feiten over een groene omgeving
 • Vervoer
  • Visites: fiets mogelijkheden?Woon-werk: personeel stimuleren met de fiets te komen. Mogelijk i.c.m. fietsplan.Nascholingen: kan het met de OV, per fiets of online in plaats van met fossiel vervoer?Patiënten: patiënten stimuleren minder vaak met de auto te rijden, bezoek met de fiets aan de huisarts stimuleren.
  • Transport/goederen/diensten/leveranciers: hoe vaak komen zij, is dat nodig, kan het online? (Bespaart tevens voorrijdkosten)
 • Inkoopbeleid
  • Duurzame materialen/energie zuinig/tweedehands/laten repareren.Lokale leveranciers.Checken duurzaamheidsbeleid leveranciers.Volgens ladder van circulariteit.Schoonmaakmiddelen met ECO label.
  • Voorkomen van apparaten op batterijen.
 • Gebouw
  • Groen en bloemen buiten de praktijk. Planten in de praktijk (geen snijbloemen).
  • Groendak
  • Isolatie (dak, leidingen, ed)
  • Zonnepanelen
  • Ledverlichting
  • Waterbesparende kranen
  • Zonwering
  • Lichtsensoren
 • Verspilling tegengaan
  • Door het tegengaan van verspilling: kostenreductie, bijvoorbeeld door:
   • Efficiënter werken
   • Minder energieverbruik (sluipverbruik tegengaan, thermostaat lager, goede isolatie ed.)
   • Minder papier en printkosten
   • Minder water verbruik
    • Hoeveel wordt er verbruikt? Hoeveel warm water? Hoe kan dit verminderd worden?
 • Duurzame inzetbaarheid personeel
  • Stimuleren woon-werkverkeer per fiets/lopend/OV (goed om te weten wat personeel belemmert om met de fiets/het OV/lopend te komen).
  • (Electrische) praktijkfiets voor visites.
  • Stimuleren bewegen en staan gedurende de werkdag.
  • Gezond en plantaardig eten stimuleren.
  • Veel planten in de praktijk.
 • Leefstijlbevordering

Zijn jij en je collega’s op de hoogte wat het verband tussen leefstijl, duurzaamheid en gezondheid is?
Hoe integreer je leefstijl in je consult? Wat doe je aan gezonde en duurzame leefstijl voor jezelf en collega’s?

 • Afvalstromen

Afvalscheiding: glas, cartridges, papier, GFT, klein chemisch, plastic, doppen, medicijnen

– Hoeveel afval wordt er in de praktijk gegenereerd? Denk hierbij ook aan de medicatie in de dokterstas.

We hopen je hiermee op weg te helpen en wensen je succes, maar vooral heel veel plezier!