Klimaatneutraal, CO²-neutraal of energieneutraal  

Klimaatneutraal of CO²-neutraal zijn beiden termen die aangeven dat een proces niet
bijdraagt aan klimaatverandering. Toch is er nuance.

Klimaatneutraal
Hierbij gaat het om CO² , maar ook om andere broeikasgassen. Het mag geen negatieve invloed hebben op het klimaat.

CO 2 neutraal

CO 2 -neutraal betekent dat er per saldo geen sprake is van CO 2 -uitstoot. Er wordt evenveel uitgestoten als weggevangen. De CO 2 -uitstoot van de productie heeft dan geen invloed op het klimaat. Vaak wordt de uitstoot van CO 2 gecompenseerd. Dan wordt het product gemaakt en er worden ook bomen gepland of geïnvesteerd in projecten die CO 2 -uitstoot elders zullen verminderen. Hierbij wordt soms gebruik gemaakt van certificaten. Denk aan de CO 2 compensatie van een vliegtuigvlucht. Ook plastic producten zijn qua productie vaak goedkoop, eenvoudig en snel te maken zonder al te veel CO 2 . Nadeel van deze manier van weergeven is dat een product CO 2 -neutraal kan zijn, maar toch erg vervuilend.

Energieneutraal 
Hierbij wordt evenveel energie gebruikt als dat wordt opwekt. Zo kan een bedrijfspand
energieneutraal zijn. Gedurende het hele jaar wordt bij een normaal gebruik en normaal
comfort evenveel energie gebruikt als opgewekt door bijvoorbeeld zonnepanelen. Het
verbruik is er wel, maar onder de streep zie je het niet.

Greenwashing

Deze term wordt gebruikt voor de schone groene schijn. De producten worden duurzamer neergezet dan ze zijn. Door specifieke informatie te geven en andere details weg te laten, is de marketing die profiteert en niet de planeet. De groene argumenten verleiden en zorgen voor aankoop. Deze marketing werpt een mist op in het complexe landschap van duurzaamheid. Het blijft goed altijd het grote geheel te proberen te zien.